نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 46
نوع متن : کردی
نوع نوشته : ئیمه دورانی


تعداد بازدید : 1204