نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 44
نوع متن : کردی
نوع نوشته : ئه وین هه وینی


تعداد بازدید : 1481