نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 42
نوع متن : کردی
نوع نوشته : ئه م دله ی


تعداد بازدید : 1005