نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 41
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له 23


تعداد بازدید : 590