نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 35
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له سه ر ریگای ژیاندا دل 1


تعداد بازدید : 855