نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 34
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له سه ر ریگای ژیاندا دل


تعداد بازدید : 496