نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 32
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له ژیربارانی خوشه ویستی دا1


تعداد بازدید : 918