نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 31
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له ژوانی شیرینی پیک گه یشتنی


تعداد بازدید : 546