نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 29
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له بیر تانه له


تعداد بازدید : 547